Kogo obowiązuje tzw. pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest na tyle skomplikowane, że większość przedsiębiorców unika go za wszelką cenę. Niestety w wielu przypadkach nie ma innego wyjścia. Które przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości?

Co to jest pełna księgowość?

Przeważająca część przedsiębiorców zobowiązana jest jedynie do prowadzenia księgowości uproszczonej. Księgowość pełna to o wiele dokładniejszy model ewidencji, polegający na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Składają się one z elementów takich jak m.in.:

  • księga główna;
  • księgi pomocnicze;
  • dzienniki;
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
  • sprawozdania finansowe;
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie księgowości pełnej jest na tyle trudnym i złożonym zadaniem, że wymaga korzystania z usług doświadczonego biura rachunkowego lub zatrudnienia księgowego w ramach organizacji. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że księgi rachunkowe będą opisywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nawet niewielki błąd w ewidencji może nieść za sobą ogromne konsekwencje.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Z uwagi na koszty i prawne zobowiązania związane z prowadzeniem pełnej księgowości, większość przedsiębiorców chce jej uniknąć. Niestety w niektórych przypadkach nie jest to możliwe. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo akcyjne.

To jednak nie wszystko. Pełna księgowość obowiązuje każde przedsiębiorstwo, które przekroczy roczny limit przychodów. Jest to równowartość 2 000 000 euro. Co ważne, prawo działa również w drugą stronę. Przedsiębiorstwo może przejść na księgowość uproszczoną i zrezygnować z usług biura rachunkowego, jeśli jego przychód roczny nie przekroczy limitu.