Pełna księgowość


czarny kalkulatorKażdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczania się przed stosownymi organami. Niekiedy wystarczy księgowość uproszczona, jednak w zdecydowanej większości konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości firmowej. Dotyczy to spółek cywilnych; spółek handlowych (osobowych, kapitałowych oraz w organizacji); a także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość (w PLN) 2 mln euro.

Zajmiemy się prowadzeniem pełnej księgowości Twojej firmy. W zakres oferowanych przez nasze biuro usług wchodzi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • ewidencja środków trwałych,

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,

 • roczne rozliczanie działalności,

 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego.

Pełna księgowość firmowa pozwala na dokładną analizę sytuacji finansowej firmy, umożliwia bieżącą kontrolę spraw finansowych oraz prognozowanie przyszłości na podstawie zdarzeń z przeszłości. Innymi słowy, jest to sposób na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do ksiąg rachunkowych zaliczamy:

 • dziennik,

 • konta księgi głównej,

 • konta ksiąg pomocniczych,

 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,

 • wykaz składników aktywów i pasywów.