Najważniejsze terminy podatkowe dla przedsiębiorców

Przepisy wyznaczają konkretne daty, w których przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia podatków. Niedotrzymanie terminów może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Które daty rozliczeniowe są najważniejsze?

Daty rozliczeń ważne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców, w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz tego, czy zgłosili się do VAT, będą obowiązywać inne terminy rozliczeniowe. Najważniejsze daty podatkowe na gruncie PIT to:

  • rozliczenie na karcie podatkowej do 7. dnia miesiąca;
  • rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 dnia miesiąca;
  • rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej do 20 dnia miesiąca.

Złożenie rocznego zeznania podatkowego powinno mieć natomiast miejsce do 30 kwietnia następnego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku czynnych podatników VAT - są oni zobowiązani do uregulowania rozliczeń miesięcznych i kwartalnych do 25 dnia miesiąca. To jednak nie wszystko. Nie bez powodu większość podatników VAT korzysta z pomocy biura rachunkowego, które prowadzi usługi z kategorii kadry i płace. Z uwagi na zawiłość przepisów tego typu rozliczanie jest bardzo trudne i poradzi sobie z nim jedynie doświadczona osoba.

Kadry i płace - czy przedsiębiorca powinien korzystać z tego typu usług?

Terminowe rozliczanie podatków może być skomplikowanym zadaniem, zwłaszcza dla mało doświadczonych przedsiębiorców. Jednak konsekwencje niedotrzymania terminów podatkowych mogą być bardzo poważne. Co za tym idzie, w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług kadrowo-płacowych. Doświadczone osoby mające odpowiednią wiedzę i wykształcenie, z łatwością rozliczą PIT oraz VAT. Co ważne,  zostanie to zrobione w pełni profesjonalny, zgodny z przepisami sposób i zawsze na czas.