Co można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Co zaliczamy do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Czego nie można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Koszty prowadzenia działalności gospodarczej to istotny element każdej firmy, a ich odpowiednie zarządzanie może wpłynąć na zwiększenie zysków. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć, co można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a czego nie można.

Co zaliczamy do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej to wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzeniem firmy. Do kosztów tych zalicza się m.in.: wynagrodzenia pracowników, materiały eksploatacyjne, usługi księgowe i rachunkowe, opłaty za media i telekomunikację oraz amortyzację środków trwałych.

Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki na reklamę oraz szkolenia pracowników. W przypadku reklamy warto zwrócić uwagę na to, że koszty te można rozliczać przez cały okres jej trwania. W przypadku szkoleń pracowników, ważne jest, aby potwierdzić ich związek z prowadzoną działalnością.

Czego nie można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki związane z prowadzeniem firmy można zaliczać do kosztów. W przypadku błędu w rozliczeniu trzeba skorzystać z usług biura księgowego w celu korekty sprawozdania finansowego — prostowanie błędów. Niektóre wydatki nie będą mogły być odliczone od podatku dochodowego. Są to m.in.: kary, grzywny, mandaty oraz odsetki karne za zwłokę w płaceniu podatków.  Nie można również zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wydatków, które nie zostały udokumentowane w odpowiedni sposób oraz wydatków na cele prywatne, takie jak np. zakup samochodu osobowego dla właściciela firmy.