Jakie stawki ryczałtu obowiązują w Polsce?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w Polsce. Jest to metoda uproszczona, która pozwala na uniknięcie prowadzenia pełnej księgowości i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu. W zamian za to przedsiębiorca płaci ryczałt, którego stawka jest ustalana na podstawie procentowego udziału w przychodach. 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu są różne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganych przychodów. Obecnie obowiązują następujące stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%. W określeniu odpowiedniej stawki pomoże biuro rachunkowe, ale przykładowo, dla usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałt wynosi 8,5% przychodu. W przypadku usług transportowych świadczonych przez osoby fizyczne dla przedsiębiorców, stawka ryczałtu wynosi 5,5% przychodu. Dla działalności związanej z handlem detalicznym, usługami gastronomicznymi oraz niektórymi usługami świadczonymi na rzecz przedsiębiorców, stawka ryczałtu wynosi 3% przychodu. W przypadku pozostałych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, stawka ryczałtu wynosi 17% przychodu. Jest to stawka stosowana w przypadku wolnych zawodów. 

Warunki skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aby móc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, jego roczne przychody nie mogą przekraczać 200 000 euro (lub równowartości tej kwoty w złotych). Ponadto, podatnik nie może prowadzić działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych (np. według skali podatkowej) ani korzystać z innych ulg podatkowych. Warto również pamiętać, że niektóre rodzaje działalności są wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem, np. działalność finansowa czy ubezpieczeniowa.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, pozwala na uproszczenie prowadzenia księgowości oraz ograniczenie obowiązków związanych z rozliczeniem podatku dochodowego.