Na czym polega procedura OSS i kto jej podlega?

Procedura OSS, czyli One Stop Shop, to nowoczesne rozwiązanie wprowadzone przez Unię Europejską mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności na rynku europejskim. Wprowadzenie tego systemu pozwala na skrócenie formalności związanych z rozliczeniami podatkowymi oraz usprawnienie procesu opodatkowania transakcji transgranicznych. 

Procedura OSS - istota i założenia

Procedura One Stop Shop (OSS) została wprowadzona w życie 1 lipca 2020 roku jako część pakietu VAT e-commerce. Jej głównym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż towarów oraz usług na terenie Unii Europejskiej rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Dzięki OSS, przedsiębiorcy mogą zgłaszać i opłacać należny podatek VAT za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego, bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT w każdym kraju, w którym prowadzą działalność.

Kto podlega procedurze OSS?

Procedura OSS dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na odległość, czyli sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem Internetu. W praktyce oznacza to, że procedura OSS obejmuje zarówno sprzedawców detalicznych, jak i hurtowych, oferujących swoje produkty poprzez platformy e-commerce, aukcje internetowe czy własne strony internetowe.

Warto zaznaczyć, że procedura OSS nie jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców. Mogą z niej skorzystać tylko ci, którzy spełniają określone kryteria. Przede wszystkim, przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce lub innym kraju UE. Ponadto, jego roczny obrót ze sprzedaży na odległość nie może przekraczać kwoty 10 000 euro (lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej).

Korzyści wynikające z zastosowania procedury OSS

Główną korzyścią płynącą z zastosowania procedury OSS jest uproszczenie księgowości i procesu rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu systemowi, przedsiębiorcy mogą zgłaszać i opłacać należny podatek VAT za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego, co znacznie redukuje ilość formalności związanych z opodatkowaniem transakcji transgranicznych. Ponadto, procedura OSS pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na rozliczenie podatku VAT oraz na zmniejszenie kosztów związanych z jego administracją.