VAT OSS a VAT IOSS - na czym polega różnica?

VAT OSS i VAT IOSS to dwa systemy podatkowe wprowadzone w Unii Europejskiej, które mają na celu ułatwienie rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących e-handel. 

Podstawowe informacje o VAT OSS

VAT OSS, czyli One Stop Shop, to system rozliczeń podatkowych wprowadzony w Unii Europejskiej w 2020 roku. Jego głównym celem jest uproszczenie procedur związanych z rozliczaniem podatku od wartości dodanej (VAT) przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na odległość. Dzięki temu systemowi, sprzedawcy mają możliwość zgłaszania i opłacania podatku VAT za pośrednictwem jednego, centralnego punktu kontaktowego, co znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej.

Zasady funkcjonowania VAT IOSS

VAT IOSS, czyli Import One Stop Shop, to kolejny system rozliczeń podatkowych wprowadzony w Unii Europejskiej w lipcu 2020 roku. Jego głównym celem jest uproszczenie procedur związanych z importem towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro przez przedsiębiorców prowadzących e-handel. VAT IOSS pozwala na zgłaszanie i opłacanie podatku VAT za importowane towary za pośrednictwem jednego, centralnego punktu kontaktowego, co również ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej.

Różnice między VAT OSS a VAT IOSS

Mimo że oba systemy mają na celu uproszczenie procedur związanych z rozliczaniem podatku VAT, istnieją pewne kluczowe różnice między nimi. Przede wszystkim, procedura OSS dotyczy sprzedaży na odległość dokonywanej przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Unii Europejskiej, natomiast VAT IOSS jest dedykowany dla sprzedaży importowanej z krajów spoza UE. Ponadto, wartość towarów objętych systemem VAT IOSS nie może przekraczać 150 euro, podczas gdy w przypadku VAT OSS nie ma takiego ograniczenia.

Korzyści płynące z zastosowania systemów VAT OSS i VAT IOSS

Wprowadzenie systemów VAT OSS i VAT IOSS umożliwiło sprawne rozliczenie podatku VAT za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego, co znacznie zmniejsza ilość formalności i czas poświęcony na rozliczenia podatkowe. Po drugie, systemy te ułatwiają prowadzenie działalności na terenie całej Unii Europejskiej, co z kolei przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.